usathai Language:

FAQ - คำถามที่พบบ่อย

Q : C air fog คืออะไร?

A : C air fog คือ นวัตกรรมใหม่ ที่นำมาใช้เพื่อให้ระบบมุนเวียนอากาศในห้องหรือสำนักงาน สะอาด บริสุทธิ์ ไม่เป็น แหล่งสะสมของเชื้อโรคอันจะทำให้เกิดโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ภูมิแพ้ และกลิ่นอับต่างๆ

Q : เราจะทราบได้อย่างว่าอากาศภายในห้องหรือสำนักงานไม่สะอาด?

A : เนื่องจากปัญหาคุณภาพอากาศในปัจจุบันและประกอบกับประเทศไทย เป็นเมืองร้อนชื้น จึงทำให้เกิดการสะสมของ เชื้อราและเชื้อแบคทีเรียได้ง่าย

Q : ในเครื่องปรับอากาศ จะเกิดเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียได้อย่างไร?

A : เนื่องจากในระบบปรับอากาศจะมีแผงทำความเย็น ที่จะทำให้เครื่องปรับอากาศมีความชื้นอยู่ตลอดเวลาขณะทำงาน จึงง่ายต่อการสะสมของเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียต่างๆ เมื่อเปิดใช้งานเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียก็จะถูกเป่าออกมาจาก เครื่องและกระจายไปทั่วห้อง

Q : C air fog สามารถทำให้อากาศบริสุทธิ์ได้อย่างไร?

A : การทำงานของ C Air Fog คือ การพ่นไอหมอก ที่มีส่วนผสมของสารยับยั้ง กำจัดเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย ให้เข้าไป ในระบบเครื่องปรับอากาศ โดยพ่นเข้าไปขณะที่เครื่องปรับอากาศกำลังทำงาน สารยับยั้งจะเข้าไปจับกับเชื้อรา และ เชื้อแบคทีเรีย ในระบบกรองอากาศ แผงทำความเย็น พัดลม และส่วนต่างๆ ซึ่งระบบอากาศในห้องจะหมุนเวียน ตลอด จากการทำงานของเครื่องปรับอากาศ จึงทำให้น้ำยาหมุนเวียนไปกับอากาศไปทั่วห้อง และจับกับเชื้อรา , เชื้อ แบคทีเรีย และเชื้อโรคต่างๆ

Q : C air fog มีอันตรายต่อมนุษย์ และทำให้เกิดสารตกค้าง หรือไม่?

A : ส่วนผสม C air fog เป็นผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากธรรมชาติ ซึ่งไม่ทำให้เกิดผลข้างเคียงในมนุษย์

Q : ความถี่ในการฉีดพ่น?

A : สามารถทำได้บ่อยครั้งขึ้นอยู่กับความต้องการ ซึ่งอาจความถี่นั้น ขึ้นอยู่กับการใช้งาน และความสะอาด ของระบบระบายอากาศ

Q : C air fog ช่วยลดกลิ่นอับ ได้อย่างไร?

A : ปกติกลิ่นอับ เกิดจาก เชื้อรา หรือเชื้อแบคทีเรียที่สะสมในแผงทำความเย็นของแอร์ การล้างแอร์เพียงอย่างเดียว เป็น การแค่เอาฝุ่นและเชื้อราบางส่วนออกไป แต่เชื้อรายังคงมีอยู่และสามารถเจริญเติบโตได้ใหม่ จากความชื้นขณะเปิด แอร์ C air fog คือ สารฆ่า และยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราและเชื้อแบคทีเรีย ทำให้กลิ่นอับลดลงอย่างเห็นได้ ชัด ทำให้อากาศที่ออกมา สะอาด และสดชื่น

Q : ประโยชน์ของ C air fog คืออะไร?

A : สามารถช่วยป้องกัน หรือลดอาการของโรคภูมิแพ้ และยังลดการเกิดโรคทางเดินหายใจ และทางเดินอาหาร ลดการ สะสมของเชื้อโรคในห้อง

Q : สามารถทำด้วยตัวได้หรือไม่?

A : ขั้นตอนในการทำนั้นสะดวกและง่ายมาก ท่านสามารถซื้ออุปกรณ์ไปทำเองได้ โดยทางบริษัทฯ จะมีผู้เชี่ยวชาญ แนะนำการใช้งานให้กับท่าน

Q : สามารถพิสูจน์ได้อย่างไรว่า C air fog สามารถยับยั้งและกำจัดเชื้อรา และเชื้อแบคทีเรียได้?

A : เชื้อราและเชื้อแบคทีเรียได้ ผ่านการทดสอบถึงประสิทธิภาพ จาก Korea Testing and Research Institute จากประเทศเกาหลี และมีประกาศนียบัตรรับรองจากสถาบัน